Зовнішні запозичення місцевих органів влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202

Анотація

Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх запозичень. Рассмотрены основные положения осуществления внешних заимствований местных органов власти, определено понятие облигаций внешних местных займов, проанализированы нормативные акты, которые регулируют вопросы осуществления внешних заимствований. Main provisions of realizing external loans of local authorities are considered; the concept of external local loans’ bonds is defined; statutory acts which regulate problems of realizing external loans are analysed in this article.

Опис

Фокша, Л. В. Зовнішні запозичення місцевих органів влади / Л. В. Фокша // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 3 (46). – С. 196-202.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, місцеві органи влади, местные органы власти, local authorities, облігація, bond, облигация, нормативні акти, нормативные акты, regulations, позика, loan, заем

Бібліографічний опис