Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 123-128

Анотація

Виконано аналіз теоретичних положень і нормативно-правових підвалин організації та здійснення державного контролю і нагляду в процесі забезпечення режиму законності провадження господарської діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу, а також визначено особливості контрольно-наглядової діяльності у нафтогазовій галузі України.
The analysis of theoretical and legal foundations of the organization and execution of state control and supervision in the process of providing the legality of the business of extraction and further realization oil and natural gas is made; also the features of control and supervisory activities in oil and gas industry in Ukraine are determined.
Выполнен анализ теоретических положений и нормативно-правовых основ организации и осуществления государственного контроля и надзора в процессе обеспечения режима законности осуществления хозяйственной деятельности по добыче и дальнейшей реализации нефти и природного газа, а также определены особенности контрольно-надзорной деятельности в нефтегазовой отрасли Украины.

Опис

Ключові слова

державний контроль, state control, государственный контроль, нагляд, supervision, надзор, нафтогазова галузь, oil and gas industry, нефтегазовая отрасль, контрольно-наглядова діяльність, control and supervisory activities, контрольно-надзорная деятельность, видобуток і подальша реалізація нафти та природного газу, production and further sale of oil and natural gas, добыча и дальнейшая реализация нефти и природного газа, господарська діяльність, economic activity, хозяйственная деятельность

Бібліографічний опис

Кацуба, О. В. Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу / О. В. Кацуба // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 123-128.