Проблеми формування криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 235-238

Анотація

У тезах доповіді визначені проблеми, що суттєвим чином впливають на формування криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян. Зокрема, зміни у розумінні предмета криміналістики, змісту криміналістичної методики, доцільність одночасного об’єднання у методиці розслідування різних видів злочинів і кримінальних проступків проти виборчих прав громадян, інші.

Опис

Ключові слова

проблеми формування криміналістичної методики розслідування, кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян

Бібліографічний опис

Матюшкова Т. П. Проблеми формування криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян / Т. П. Матюшкова // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 235-238.