Девіантна поведінка підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 211-214

Анотація

Розглянуто поняття девіантної поведінки підлітків у її соціальному та психологічному аспектах, з’ясовано основні причини виникнення цього явища.
The concept of deviant behavior of teenagers in its social and psychological aspects is considered, and the main reasons for the occurrence of this phenomenon are clarified.
Рассмотрено понятие девиантного поведения подростков в его социальном и психологическом аспектах, выяснены основные причины возникновения этого явления.

Опис

Чорна, І. В. Девіантна поведінка підлітків / Інеса Володимирівна Чорна // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 211-214.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, девіація, deviation, девиация, дезадаптація, maladaptation, дезадаптация, девіантна поведінка, deviant behavior, девиантное поведение, підлітки, teenagers, подростки

Бібліографічний опис