Документ чи офіційний документ: проблеми використання термінологічного апарату в кримінальному законодавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, присвяч. пам’яті професора В. В. Сташиса (15 трав. 2020 р., м. Харків). Харків : Право. - 2020. - С. 375-378.

Анотація

В тезах доповіді наголошується наступне: в межах ст. 358 КК України, а рівно як і в ст.ст. 357 та 366 КК України, потрібно використовувати тільки термін «офіційний документ»; з метою усунення необґрунтованого розширеного тлумачення терміну «документ» в нормах кримінального законодавства використовувати такий термін з посиланням на його видову приналежність, а саме таким чином як це пропонується реалізувати в межах ст. 358 КК України. The abstracts of the report emphasize the following: within Art. 358 of the Criminal Code of Ukraine, as well as in Art. 357 and 366 of the Criminal Code of Ukraine, it is necessary to use only the term "official document"; in order to eliminate the unjustified expanded interpretation of the term "document" in the rules of criminal law to use such a term with reference to its species, namely in the way it is proposed to implement under Art. 358 of the Criminal Code of Ukraine. В тезисах доклада отмечается следующее: в пределах ст. 358 УК Украины, а равно как и в ст 357 и 366 УК Украины, нужно использовать только термин «официальный документ»; с целью устранения необоснованного расширительного толкования термина «документ» в нормах уголовного законодательства использовать такой термин со ссылкой на его видовую принадлежность, а именно таким образом как это предлагается реализовать в рамках ст. 358 УК Украины.

Опис

Фіалка М.І. Документ чи офіційний документ: проблеми використання термінологічного апарату в кримінальному законодавстві // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, присвяч. пам’яті професора В. В. Сташиса (15 трав. 2020 р., м. Харків). Харків : Право, 2020. С. 375-378.

Ключові слова

документ, офіційний документ, термінологічний апарат, кримінальне законодавство, document, документ, official document, официальный документ, terminological apparatus, терминологический аппарат, criminal law, уголовное законодательство

Бібліографічний опис