Деякі психологічні аспекти булінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44.

Анотація

Розкриваються деякі психологічні аспекти булінгу, описуються його види, відмінності буллінгу від сварки.
Some psychological aspects of bullying are revealed, its types, differences between bullying and a quarrel are described.
Раскрываются некоторые психологические аспекты буллинга, описываются его виды, отличия буллинга от ссоры.

Опис

Александров, Ю.В. Деякі психологічні аспекти булінгу / Ю.В. Александров // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, булінг, види булінга, психологічні аспекти, bullying, bullying types, psychological aspects, буллинг, виды буллинга, психологические аспекты, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис