Щодо сутності та місця принципу автономії волі в міжнародному приватному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 222-227

Анотація

Визначено зміст та місце одного з найважливіших принципів міжнародного приватного права, метою якого є визначення матеріально-правових норм, що застосовуються, а саме автономії волі сторін у виборі застосовуваного до їхніх відносин права. Определено содержание и место одного из важнейших принципов международного права, целью которого является определение материально-правовых норм, которые применяются, а именно автономии воли сторон в выборе применимого к их отношениям права. The content and place of one of the most important principles of international law, the purpose of which is to determine the substantive rules that apply, namely the autonomy of the will of the parties in choosing the law applicable to their relations, is determined.

Опис

Самойлов, М. О. Щодо сутності та місця принципу автономії волі в міжнародному приватному праві / М. О. Самойлов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 222-227

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Міжнародне приватне право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принцип автономії волі, принцип автономии воли, правові відносини, правовые отношения, legal relationship

Бібліографічний опис