Деякі проблемні питання контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2012. – № 1, ч. 2. – С. 211-215 

Анотація

Розглянуто порядок здійснення контролю за звільненими з випробуванням як сукупність правовідносин та правових засобів, що складають основу процесу контрольної діяльності кримінально-виконавчої інспекції, які застосовуються в певній послідовності – етапам, визначеній законодавством.
The procedure for monitoring those released on probation is considered as a set of legal relations and legal means that make up the basis of the process of control activity of the criminal enforcement inspectorate, which are applied in a certain sequence - stages, defined by legislation.
Рассмотрен порядок осуществления контроля за освобожденными с испытанием как совокупность правоотношений и правовых средств, составляющих основу процесса контрольной деятельности уголовно-исполнительной инспекции, применяемых в определенной последовательности – этапов, определенных законодательством.

Опис

Журова, І. І. Деякі проблемні питання контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням / Журова І. І. // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2012. – № 1, ч. 2. – С. 211-215.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-виконавча інспекція, criminal executive inspection, уголовно-исполнительная инспекция, контроль, control, контроль за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільнені з випробуванням, released on probation, освобожденные с испытанием

Бібліографічний опис