Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 122-127

Анотація

Розглянуто міжнародний досвід протидії злочинам проти дітей у сфері суспільної моралі на прикладі розвинених Європейських держав. Визначено та проаналізовано основні недоліки національного законодавства та обґрунтовано внесення відповідних змін до кримінального законодавства України.
The article deals with international experience in combating crimes against children in the sphere of public morality. Identifies and analyzes the main shortcomings of the national legislation, as well as justified by the introduction of relevant amendments to the criminal laws of Ukraine.
Рассмотрен международный опыт противодействия преступлениям против детей в сфере общественной морали на примере развитых Европейских государств. Определены и проанализированы основные недостатки национального законодательства, а также обосновано внесение соответствующих изменений в уголовное законодательство Украины.

Опис

Боровицький, Д. І. Міжнародний досвід протидії злочинаму сфері суспільної моралі за участю дітей [Електронний ресурс] / Д. І. Боровицький // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 122-127. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12bdizud.pdf.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, протидія злочинам, противодействие преступлениям, counteracting crimes, злочини проти суспільної моральності, преступления против общественной моральности, злочини проти дітей у сфері суспільної моралі, преступления против детей в сфере общественной морали, crimes against children in the sphere of public morality

Бібліографічний опис