До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 141-146
Abstract
Здійснено огляд та проаналізовано нормативно-правове забезпечення здійснення фінансування громадських організацій України з метою обґрунтування можливості реалізації державної політики фінансової підтримки діяльності громадських організацій; проаналізовано низку нових нормативно- правових документів, при цьому доводиться наявність законодавчих підстав для розвитку фінансування громадських організацій. The normatively-legal providing of financing of public organizations of Ukraine is reviewed and analysed with the aim of grounds of realisation of public policy of public organizations activity. Several new normatively-legal documents are analysed, the existence of legislative base for development of financing of public organizations is being proved. Осуществлён обзор и проанализировано нормативно-правовое обеспечение финансирования общественных организаций Украины с целью обоснования возможности реализации государственной политики деятельности общественных организаций; проанализирован ряд новых нормативно-правовых документов, при этом доказывается существование законодательной базы для развития финансирования общественных организаций.
Description
Левченко, К. Б. До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України / К. Б. Левченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 141-146.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадська організація, общественная организация, public organization, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правовое обеспечение, normatively-legal providing, соціальна послуга, социальная услуга, social service, державна політика, государственная политика, state policy, фінансування, финансирование, financing
Citation