Зміст інституту тягаря утримання майна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 312-318.

Анотація

Обгрунтовано концепцію встановлення тягаря власності як одного із елементів змісту права власності взагалі. Обоснована концепция установления бремени собственности как одного из элементов содержания права собственности вообще. The concept of establishing the burden of ownership as one of the elements of the content of ownership in general is substantiated.

Опис

Маєвська, А. В. Зміст інституту тягаря утримання майна / А. В. Маєвська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 312-318.

Ключові слова

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інститут тягаря утримання майна, институт бремени удержания имущества, тягар власності, бремя собственности

Бібліографічний опис