Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 122-126

Анотація

Розглянуто процес формування системи правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України у діяльності по забезпеченню міжнародної стабільності. The process of formation of the system of legal support of participation of employees of law-enforcement bodies of Ukraine in activity on maintenance of the international stability is considered. Рассмотрен процесс формирования системы правового обеспечения участия работников органов внутренних дел Украины в деятельности по обеспечению международной стабильности.

Опис

Теличкін, О. О. Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру / О. О. Теличкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 122-126.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міжнародне право .International Law. Международное право, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, правове забезпечення, правовое обеспечение, legal support, міжнародні миротворчі операції, международные миротворческие операции, international peacekeeping operations

Бібліографічний опис