Сутність та значення запобігання корупції в органах Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми діяльності підрозділів превентивної діяльності у сучасних умовах : матеріал. міжнар. наук.-практ. конф.(м. Дніпро, 27 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 132-134

Анотація

В тезах сформульовано авторську позицію щодо категорії «запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції». Виокремлено мету та основні ознаки запобігання корупції в органах Національної поліції України. The theses formulated the author's position regarding the category of «prevention of corruption in the activities of the bodies of the National Police». The purpose and main signs of prevention of corruption in the bodies of the National Police of Ukraine are set out. В тезисах сформулировано авторскую позицию по категории «предотвращение коррупции в деятельности органов Национальной полиции». Выделены цель и основные признаки предотвращения коррупции в органах Национальной полиции Украины.

Опис

Шатрава С.О. Сутність та значення запобігання корупції в органах Національної поліції // Актуальні проблеми діяльності підрозділів превентивної діяльності у сучасних умовах : матеріал. міжнар. наук.-практ. конф.(м. Дніпро, 27 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 132-134

Ключові слова

запобігання корупції, поліція, prevention of corruption, police, предотвращения коррупции, полиция, коррупция, корупція, corruption, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис