Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 66-69

Анотація

Охарактеризовано початковий етап становлення адміністративних структур у східнослов'янських племен. Визначено роль і місце варязьких дружин у становленні військово-політичної адміністративної системи.
The initial stage of formation of the administrative structures in the East Slavic tribes is characterized. The role and place of Norman warriors in the development of military and politic and administrative system are determined.
Охарактеризован начальный этап становления административных структур у восточнославянских племен. Определены роль и место варяжских дружин в становлении военно-политической административной системы.

Опис

Ключові слова

Київська Русь, Kievan Rus, Киевская Русь, державно-адміністративне управління, state administrative management, государственно-административное управление, народовладні інститути, institutions of people's power, народовластные институты, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Сворак, С. Д. Генеза народовладних інститутів Київської Русі (ІХ–Х ст.) / С. Д. Сворак // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 66-69.