Про протидію виявленню економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 80-86

Анотація

Протидія виявленню злочину полягає у його приховуванні. Акцентовано увагу на способах приховування економічних злочинів. Вказано, що характерною особливістю протидії виявленню економічних злочинів є вчинення інших (предикатних) злочинів для приховання основного злочину. Противодействие выявлению преступления заключается в его сокрытии. Акцентировано внимание на способах сокрытия экономических преступлений. Указано, что характерной особенностью противодействия выявлению экономических преступлений является совершение других (предикатных) преступлений для сокрытия основного преступления. Counteraction to crime exposure is in its concealment. Attention is paid to the ways of economical crimes’ concealment. It is pointed out that a characteristic feature of counteraction to economical crimes exposure is committing other (predicative) crimes to conceal the main crime.

Опис

Савчук, Т. І. Про протидію виявленню економічних злочинів / Т. І. Савчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 80-86

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічні злочини, экономические преступления, economic crimes, приховування злочинів, сокрытие преступлений, covering up crimes

Бібліографічний опис