Навчання здобувачів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 271-272

Анотація

Стверджено, що навчання в умовах воєнного стану можливе. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання роблять усе можливе, щоб навчання продовжувалось та було корисне для курсантів. Викладачі повинні слідкувати за емоційним станом курсантів, проводити тести, тренінги та бесіди окремо з кожним здобувачем вищої освіти. Курсанти, у свою чергу, повинні повідомити своє керівництво, про те, що їх турбує.
It has been argued that training under martial law is possible. Institutions of higher education with specific learning conditions do everything possible to ensure that learning continues and is useful for cadets. Teachers should monitor the emotional state of cadets, conduct tests, trainings and conversations separately with each applicant for higher education. The cadets, in turn, must inform their management about what worries them.
Утверждено, что обучение в условиях военного положения возможно. Заведения высшего образования со специфическими условиями обучения делают все возможное, чтобы обучение продолжалось и было полезно для курсантов. Преподаватели должны следить за эмоциональным состоянием курсантов, проводить тесты, тренинги и беседы с каждым соискателем высшего образования. Курсанты, в свою очередь, должны сообщить своему руководству о том, что их беспокоит.

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, institutions of higher education with specific study conditions, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, воєнний стан, martial law, военное положение, освітній процес, дистанційне навчання, distance learning, дистанционное обучение

Бібліографічний опис

Медведкіна, А. О. Навчання здобувачів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України в умовах воєнного стану / Медведкіна А. О. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 271-272.