Рівень фінансової безпеки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 454-456
Abstract
Проведено дослідження фінансової безпеки України за напрямками: бюджетної, грошово-кредитної, валютної, боргової безпеки. Визначено, що в Україні практично відсутній реально діючий механізм моніторингу і виправлення негативних проявів фінансової безпеки держави. Розробити і використовувати такий механізм – життєво необхідно для України.
A study of the financial security of Ukraine was conducted in the following directions: budgetary, monetary, currency, and debt security. It was determined that in Ukraine there is practically no effective mechanism for monitoring and correcting negative manifestations of the state's financial security. Developing and using such a mechanism is vital for Ukraine.
Проведены исследования финансовой безопасности Украины по направлениям: бюджетной, денежно-кредитной, валютной, долговой безопасности. Установлено, что в Украине практически отсутствует реально действующий механизм мониторинга и исправления негативных проявлений финансовой безопасности государства. Разработать и использовать такой механизм – жизненно необходимо для Украины.
Description
Ковальов, Є. В. Рівень фінансової безпеки України / Євген Володимирович Ковальов, Юлія Володимирівна Шипік // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 454-456.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансова безпека держави, financial security of the state, финансовая безопасность государства, бюджетна безпека, budgetary security, бюджетная безопасность, фінанси, finances, финансы
Citation