Особливості взаємозв’язку толерантності до невизначеності та психологічного благополуччя курсантів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 158 - 161.

Анотація

В статті розкриті особливості взаємозв’язку толерантності до невизначеності та психологічного благополуччя курсантів. В статье раскрыты особенности взаимосвязи толерантности к неопределенности и психологическому благополучию курсантов. The article reveals the features of the relationship between tolerance for uncertainty and psychological well-being of cadets.

Опис

Селіверстова В.Ю. Особливості взаємозв’язку толерантності до невизначеності та психологічного благополуччя курсантів / В.Ю. Селіверстова // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 158 - 161.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, толерантність, психологічне благополуччя, курсанти, толерантність до невизначеності, толерантность, психологическое благополучие, курсанты, толерантность к неопределенности, tolerance, psychological well-being, cadets, tolerance for uncertainty

Бібліографічний опис