Психічні аномалії та злочинність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 197-200
Abstract
Розглянуто питання, пов’язані із проблемою негативного впливу психопатології на рівень злочинності. Особливу увагу приділено асоціальній поведінці осіб з психічними девіаціями.
Issues related to the problem of the negative impact of psychopathology on crime rate. Special attention is paid to the antisocial behavior of persons with mental deviations.
Рассмотрены вопросы, связанные с проблемой негативного влияния психопатологии на уровень преступности Особое внимание уделено асоциальному поведению лиц с психическими девиациями.
Description
Логачев, М. Г. Психічні аномалії та злочинність / Микола Григорович Логачев // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 197-200.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, психопатологія, psychopathology, психопатология, психічна девіація, mental deviation, психическая девиация, злочинність, criminality, преступность
Citation