Удосконалення навичок із надання невідкладної медичної допомоги майбутніми офіцерами Національної поліції з урахуванням особливостей воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 382-385

Анотація

Розглянуто ключові аспекти, направленні на вдосконалення навичок поліцейських тактичної медицини. Проведено аналіз нормативної бази, шо закріплює основні положення надання домедичної допомоги поліцейськими, визначено алгоритм надання допомоги в умовах бойового зіткнення.
Key aspects aimed at improving skills are considered police officers of tactical medicine. An analysis of the regulatory framework was carried out the main provisions of providing pre-medical assistance by police officers, the algorithm is defined providing assistance in the conditions of a combat encounter.
Рассмотрены ключевые аспекты, направленные на усовершенствование навыков полицейских тактической медицины. Проведен анализ нормативной базы, закрепляющей основные положения предоставления медицинской помощи полицейскими, определен алгоритм оказание помощи в условиях боевого столкновения.

Опис

Ключові слова

підготовка поліцейських, training of police officers, подготовка полицейских, невідкладна медична допомога, emergency medical care, неотложная медицинская помощь, воєнний стан, martial law, военное положение, протокол ТССС, алгоритм MARCH

Бібліографічний опис

Боровик, М. О. Удосконалення навичок із надання невідкладної медичної допомоги майбутніми офіцерами Національної поліції з урахуванням особливостей воєнного стану / Боровик М. О., Лукін Б. П., Кубишкіна В. О. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 382-385.