Проблеми цивільного права та процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05-21

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с.

Анотація

У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
The collection contains abstracts of scientific reports and reports that address current issues of civil, family, economic procedural and civil procedural law.
В сборнике размещены тезисы научных докладов и сообщений, в которых рассматриваются актуальные проблемы гражданского, семейного, хозяйственного процессуального и гражданского процессуального права.

Опис

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Сімейне право. Family law. Семейное право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, приватне право, частное право, private law, інтелектуальна власність, интеллектуальная собственность, intellectual property, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Спадкове право. Inheritance law. Наследственное право, Право інтелектуальної власності. Intellectual property law. Право интеллектуальной собственности, акціонерне товариство

Бібліографічний опис

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с.

Зібрання