Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2022, Том 98, № 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
The articles of the collection cover a wide range of topical issues of state and law, the fight against crime and law enforcement, administrative law and process, financial, information, civil, economic, labor, land and environmental law, sociology and psychology.
Статьи сборника освещают широкий круг актуальных проблем государства и права, борьбы с преступностью и охраны правопорядка, административного права и процесса, финансового, информационного, гражданского, хозяйственного, трудового, земельного и экологического права, социологии и психологии.

Опис

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 3 (98). - 236 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Ключові слова

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, науковий журнал

Бібліографічний опис