Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 400-404

Анотація

Розглянуто проблемні питання створення системи безперервної освіти в цілому та проаналізовано оптимальні системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ. The problems of creation of the system of continuous education as a whole are considered and the optimal systems of retraining and advanced training of employees of law-enforcement bodies are analyzed. Рассмотрены проблемные вопросы создания системы непрерывного образования в целом и проанализированы оптимальные системы переподготовки и повышения квалификации работников органов внутренних дел.

Опис

Посметний, В. В. Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти / В. В. Посметний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 400-404.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, підвищення кваліфікації, повышение квалификации, qualification’s improving, перепідготовка, переподготовка, retraining

Бібліографічний опис