Особливості правового регулювання профілактики правопорушень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 117-119.

Анотація

Розкрито особливості правового регулювання профілактики правопорушень. Раскрыты особенности правового регулирования профилактики правонарушений. Features of legal regulation of crime prevention are revealed.

Опис

Макаренко, О. М. Особливості правового регулювання профілактики правопорушень / О. М. Макаренко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 117-119.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правове регулювання, профілактика правопорушень, правовое регулирование, legal regulation, crime prevention, профилактика правонарушений, профілактична діяльність, профилактическая деятельность, preventive activities

Бібліографічний опис