Аспекти тренажерної підготовки майбутніх авіаційних фахівців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 232

Анотація

Відзначено, що підготовка майбутніх авіаційних фахівців є складною та багатогранною задачею, одним із шляхів вирішення якої є впровадження сучасних методик підготовки пілотів на тренажерних комплексах відповідних типів.
It was noted that the training of future aviation specialists is difficult and a multifaceted task, one of the ways of solving which is implementation modern methods of pilot training at the appropriate training complexes types.
Отмечено, что подготовка будущих авиационных специалистов - это сложная и многогранная задача, одним из путей решения которой является внедрение современных методик подготовки пилотов на тренажерных комплексах соответствующих типов.

Опис

Ключові слова

освітній процес, educational process, образовательный процесс, підготовка пілотів, pilot training, подготовка пилотов, тренажерна підготовка, exercise training, тренажерная подготовка

Бібліографічний опис

Олійник, Ю. Л. Аспекти тренажерної підготовки майбутніх авіаційних фахівців / Олійник Ю. Л., Ємець В. В., Павленко О. В. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 232.