Аспекти тренажерної підготовки майбутніх авіаційних фахівців

Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 232
Abstract
Відзначено, що підготовка майбутніх авіаційних фахівців є складною та багатогранною задачею, одним із шляхів вирішення якої є впровадження сучасних методик підготовки пілотів на тренажерних комплексах відповідних типів.
It was noted that the training of future aviation specialists is difficult and a multifaceted task, one of the ways of solving which is implementation modern methods of pilot training at the appropriate training complexes types.
Отмечено, что подготовка будущих авиационных специалистов - это сложная и многогранная задача, одним из путей решения которой является внедрение современных методик подготовки пилотов на тренажерных комплексах соответствующих типов.
Description
Keywords
освітній процес, educational process, образовательный процесс, підготовка пілотів, pilot training, подготовка пилотов, тренажерна підготовка, exercise training, тренажерная подготовка
Citation
Олійник, Ю. Л. Аспекти тренажерної підготовки майбутніх авіаційних фахівців / Олійник Ю. Л., Ємець В. В., Павленко О. В. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 232.