Типологизація працівників із ментальними проблемами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 247-251

Анотація

Проаналізовано соціологічний та психологічний підходи до проблеми класифікації девіантної поведінки. Для практичних цілей управління персоналом запропоновано використовувати типологічні групи осіб із ментальними відхиленнями.
Sociological and psychological approaches to the problem of the deviant behaviour classification are analyzed. For the practical purpose of personal management it is proposed to use typological groups of the persons with mental deviations.
Проанализированы социологический и психологический подходы к проблеме классификации девиантного поведения. Для практических целей управления персоналом предложено использовать типологические группы личностей с ментальными отклонениями.

Опис

Ключові слова

девіантна поведінка, deviant behavior, девиантное поведение, управління персоналом, управление персоналом, типологизація, typology, типологизация, працівники з ментальними відхиленнями, workers with mental disabilities, работники с ментальными отклонениями

Бібліографічний опис

Святокум, О. І. Типологизація працівників із ментальними проблемами / О. І. Святокум // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 247-251.