Психологічний супровід вузівського етапу професіогенезу правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 67-69

Анотація

Проаналізовано змістовне наповнення діагностичного, профілактичного та корекційного напрямків психологічного супроводження вузівського етапу професійного становлення правоохоронців.
The content of the diagnostic and preventive measures was analyzed and corrective directions of psychological support at the university stage professional formation of law enforcement officers.
Проанализировано содержательное наполнение диагностического, профилактического и коррекционного направления психологического сопровождения вузовского этапа профессионального становления правоохранителей.

Опис

Мілорадова, Н. Е. Психологічний супровід вузівського етапу професіогенезу правоохоронців / Наталія Едуардівна Мілорадова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 67-69.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, вищий навчальний заклад, hinstitution of higher education, высшее учебное заведение, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, психологічний супровід, psychological support, психологическое сопровождение, психологічне супроводження, професіогенез, professionogenesis, профессиогенез

Бібліографічний опис