Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 4. - С. 282-286.

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми реалізації прав особливої категорії осіб – дітей з обмеженими можливостями. Проаналізовано стан виконання положень Конвенцію про права інвалідів, ратифікованої Україною. Крім того, звернуто увагу на становище дітей з вадами здоров’я, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції.
This article talks about the problems of rights realizations of the special categories of persons – children with disabilities. Ukraine ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and author analyzed the state of pursuant to the provisions. Besides that, emphasis was placed to state of the children with disabilities that lives in ATO-zone.
Рассмотрены проблемы реализации прав особой категории лиц – детей с ограниченными возможностями. Автор проанализировала степень выполнения положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Украиной. Кроме того, обращено внимание на положение детей с ограниченными возможностями, проживающих в зоне антитеррористической операции.

Опис

Філіпська Н. О. Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Філіпська // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 282–286 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_50.pdf
Філіпська Н. О. "Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні." Форум права 4 (2015): 282–286.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, діти з обмеженими можливостями, права дитини, дитина, права інвалідів, інваліди, Конвенція про права інвалідів, учасники АТО, антитерористична операція, зона АТО, children with disabilities, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ATO-zone, ребёнок, права ребёнка, права дитини, инвалиды, участники АТО, дети с ограниченными возможностями

Бібліографічний опис