Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов'язань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 141-146

Анотація

Підкреслено, що найбільш ефективними є засоби попереджувального характеру, направлені на недопущення правопорушень. У цивільному праві засоби попереджувального характеру реалізуються, зокрема, шляхом укладання договору охорони. Подчеркнуто, что наиболее эффективными являются средства предупредительного характера, направленные на недопущение правонарушений. В гражданском праве средства предупредительного характера реализуются, в частности, путем заключения договора охраны. It is emphasized that the most effective are preventive measures aimed at preventing offenses. In civil law, preventive measures are implemented, in particular, by concluding a protection contract.

Опис

Староста, B. I. Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов'язань / B. I. Староста // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 141-146

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договор охорони, договор охраны, security agreement, охранні послуги, охранные услуги, security services, охоронець, охранник, security guard, суб'єкт підприємницької діяльності, субъект предпринимательской деятельности, business entity, забезпечення недоторканості особи, обеспечение неприкосновенности личности, personal integrity, забезпечення недоторканості майна, обеспечение неприкосновенности имущества, ensuring the integrity of property

Бібліографічний опис