Джерела криміналістичної інформації про механізм злочину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44

Анотація

В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
The author of the article has studied the nature and types of sources of forensic information. The essence of the mechanism of the crime commission has been revealed.
В статье рассмотрены природа и виды источников криминалистической информации. Раскрыта сущность системы механизма совершения преступления.

Опис

Щербаковський, М. Г. Джерела криміналістичної інформації про механізм злочину / М. Г. Щербаковський // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична інформація, criminalistic information, криминалистическая информация, джерела криміналістичної інформації, источники криминалистической информации, механізм злочину, механизм преступления, mechanism of a crime

Бібліографічний опис