Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперії в середині XVIII – кінці ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 35-38

Анотація

Розглянуто основні питання боротьби з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперії у середині ХVIII – кінці ХІХ століть.
The main issues of the combat against a counterfeiting on Ukrainian lands within the Russian Empire in the middle of ХVIII – end of ХІХ centuries are reviewed.
Рассмотрены основные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством на украинских землях в составе Российской империи в середине ХVIII – конце ХІХ веков.

Опис

Ключові слова

фальшивомонетництво, counterfeiting, фальшивомонетничество, боротьба з фальшивомонетництвом, fight against counterfeiting, борьба с фальшивомонетничеством, підробка грошей, counterfeit money, подделка денег, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Рязанцева, І. М. Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперії в середині XVIII – кінці ХІХ ст. / І. М. Рязанцева // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 35-38.