Щодо ролі науки у підготовці кадрів для Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100 - річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. с. 319-320.

Анотація

В публікації окреслені питання, що стосуються ролі науки у підготовці кадрів для правоохоронних органів. Визначені основні напрямки підвищення рівня професіоналізму спеціалістів. The publication outlines issues related to the role of science in training law enforcement personnel. The basic directions of increase of professional level of specialists are determined. В публикации очерчены вопросы, касающиеся роли науки в подготовке кадров для правоохранительных органов. Определены основные направления повышения уровня профессионализма специалистов.

Опис

Шевчук Т.А. Щодо ролі науки у підготовці кадрів для національної поліції України // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100 - річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. с. 319-320.

Ключові слова

наука, наукова діяльність, наукові дослідження, протидія злочинності, Science, research activities, научная деятельность, Scientific research, научные иследования, Countering Crime, противодействие преступности, , ,

Бібліографічний опис