Вплив емоційного інтелекту на професійну успішність поліцейського в екстремальних ситуаціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 30-33

Анотація

Розкрито сутність впливу емоційного інтелекту на професійну успішність поліцейського в екстремальних ситуаціях.
The essence of the impact of emotional intelligence on the professional success of a police officer in extreme situations is revealed.
Раскрыта сущность влияния эмоционального интеллекта на профессиональную успеваемость полицейского в экстремальных ситуациях.

Опис

Бутенко М. В. Вплив емоційного інтелекту на професійну успішність поліцейського в екстремальних ситуаціях / Бутенко Михайло Володимирович // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.) / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 30-33.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліцейський, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, емоційний інтелект, професійна успішність, екстремальні ситуації, эмоциональный интеллект, профессиональная успеваемость, экстремальные ситуации

Бібліографічний опис