Ознаки основного складу злочину «захоплення заручників»: проблеми та перспективи законодавчого визначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник прокуратури України. – 2008. – №10

Анотація

Стаття присвячена юридичному аналізу правової норми про відповідальність за захоплення заручників. Автор акцентував особливу увагу на основний склад зазначеного злочину, показавши наявні законодавчы вади і шляхи їх усунення.
The paper is devoted to the issue of juridical analyzes of the norm about responsibility for hostage-taking. The author made an accent to the basic corpus delicti of the mentioned crime, showing present legal challenges and ways of their neutralization.
Статья посвящена юридическому анализу правовой нормы об ответственности за захват заложников. Автор акцентировал особенное внимание на основной состав отмеченного преступления, показав имеющиеся законодательные изъяны и пути их устранения.

Опис

Лизогуб, Я. Г. Ознаки основного складу злочину «захоплення заручників»: проблеми та перспективи законодавчого визначення // Вісник прокуратури України. – 2008. – №10

Ключові слова

захоплення заручників, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, склад злочину, кваліфікація злочинів, , , , ,

Бібліографічний опис