Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 29-36

Анотація

У статті подається аналіз особливостей конституційно-правової відповідальності як провідного виду юридичної відповідальності держави в сучасній Україні. Наголошується, що конституційно-правова відповідальність держави – це закріплений конституційно-правовими нормами різновид юридичної відповідальності, який за своєю соціальною сутністю має складний політико-правовий характер, оскільки базується на конституційних засадах народного суверенітету, конституційності та гуманізму, верховенства права та пріоритету прав людини. The author of the article explores the features of constitutional and legal liability as the main type of legal liability of the state. It is emphasized that the constitutional and legal liability of the state – is a type of legal liability provided for by constitutional and legal norms, which in its social essence has a complex political and legal nature. В статье исследуются особенности конституционно-правовой ответственности в качестве основного вида юридической ответственности государства. Обращается внимание на то, что конституционно-правовая ответственность государства – это предусмотренный конституционно-правовыми нормами вид юридической ответственности, который по своей социальной сути имеет сложный политико-правовой характер, базируется на конституционных основах народного суверенитета, верховенства права, приоритета прав человека.

Опис

Бакумов, О. С. Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні / О. С. Бакумов // Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 29-36.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, держава, государство, state, конституційно-правова відповідальність, конституционно-правовая ответственность, constitutional and legal responsibility, відповідальність держави, ответственность государства, responsibility of the state, юридична відповідальність держави, юридическая ответственность государства, legal responsibility of the state

Бібліографічний опис