Іноваційний розвиток регіонів України: заходи подолання інноваційної проблемності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20

Анотація

У наведеному розділі монографії розглянуто заходи подолання інноваційної проблемності в різних типах регіонів України з інноваційною проблемністю.
The cited part of the monograph discusses measures to overcome innovative problems in various types of regions of Ukraine with innovative problems.
В приведенном разделе монографии рассмотрены меры преодоления инновационной проблемности в различных типах регионов Украины с инновационной проблемностью.

Опис

Жихор О. Б. Іноваційний розвиток регіонів України: заходи подолання інноваційної проблемності / Жихор О. Б., Баранова В. В., Чумак В. В. // Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, інноваційний розвиток регіонів, інновації, іноваційна проблемність, економіка регіонів, нормативно-правове регулювання, инновационное развитие регионов, инновации, нормативно-правовое регулирование, innovation, economics

Бібліографічний опис

Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20