Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. — 2012. — № 3. — С. 846-849

Анотація

Висвітлено особливості юридичної природи таких видів юридично значущої поведінки як «об’єктивно протиправне діяння» і «об’єктивно правомірна поведінка».
Article shines features of the legal nature of such kinds of legally significant behaviour as «objectively illegal act» and «objectively lawful behaviour».
Освещены особенности юридической природы таких видов юридически значимого поведения как «объективно противоправное деяние» и «объективно правомерное поведение».

Опис

Шульга, А. М. Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка [Електронний ресурс] / А. М. Шульга // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 846—849 . — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12samopp.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, винне діяння, безвинне діяння, об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка, виновное деяние, невиновное деяние, объективно противоправное деяние, объективно правомерное поведение, guilty act, innocent act

Бібліографічний опис