До питання про необхідність універсального поняття «сім’я»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 2 (34). - С. 190-193

Анотація

Досліджено поняття сім’ї в різних напрямах: соціальному, економічному, правовому, філологічному, релігійному тощо. Проаналізовано точки зору видатних учених у даних галузях. Висунуто припущення про необхідність створення єдиного універсального поняття сім’ї.
The notion family in different directions such as social, economic, legal, philological, religious and others is researched. Point of views of prominent scientists in this spheres are analyzed. Assumptions about the necessity to create a single universal notion «family» are made.
Исследовано понятие семьи в различных направлениях: социальном, экономическом, правовом, филологическом, религиозном и др. Проанализированы точки зрения выдающихся ученых в данных областях. Выдвинуто предположение о необходимости создания единого универсального понятия «семья».

Опис

Кириченко, Т. С. До питання про необхідність універсального поняття «сім’я» / Т. С. Кириченко // Право і безпека. - 2010. - № 2 (34). - С. 190-193.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Сімейне право. Family law. Семейное право, сім’я, семья, family, поняття, понятие, concept, релігія, религия, religion

Бібліографічний опис