Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 324-332

Анотація

З’ясована сутність диференціації правового регулювання трудових відносин у нормах трудового законодавства. Звернута увага до історії становлення диференціації в трудовому праві України. Выяснена сущность дифференциации правового регулирования трудовых отношений в нормах трудового законодательства. Обращено внимание к истории становления дифференциации в трудовом праве Украины. The essence of differentiation of the legal regulation of labor relations in the norms of labor legislation is clarified. Attention is drawn to the history of the formation of differentiation in labor the law of Ukraine.

Опис

Могілевський, Л. В. Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин / Л. В. Могілевський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 324-332

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові відносини, трудовые отношения, labor Relations, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, службово-трудові відносини, служебно-трудовые отношения, employment relations

Бібліографічний опис