Налагодження зв’язків ОВС України з громадськістю: соціологічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 282-287

Анотація

Наголошено, що процеси, які розгортаються в країні, змінюють пріоритети діяльності органів внутрішніх справ у бік широкого соціального обслуговування населення. Розглянуті заходи щодо підвищення іміджу ОВС. Отмечено, что процессы, которые разворачиваются в стране, меняют приоритеты деятельности органов внутренних дел в сторону широкого социального обслуживания населения. Рассмотрены меры по повышению имиджа ОВД. It is noted that the processes that are unfolding in the country are changing the priorities of the activities of the internal affairs bodies towards broad social services to the population. Measures to increase the image of ATS are considered.

Опис

Болотова, В. О. Налагодження зв’язків ОВС України з громадськістю: соціологічний аналіз / В. О. Болотова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 282-287

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціологічний аналіз, социологический анализ, sociological analysis, зв’язки з громадськістю, связи с общественностью, public relations, паблік рілейшнз, паблик рилейшнз, поліпшення взаємодії з населенням, улучшение взаимодействия с населением, improved community engagement, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, community engagement, налагодження контактів із ЗМІ, налаживание контактов со СМИ, центри громадських зв’язків, центры общественных связей, public relations centers

Бібліографічний опис