Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 6-9

Анотація

Розглянуто діяльність органів внутрішніх справ в попереджені вербальної агресивної злочинності: профілактика, запобігання та припинення злочинності. Надано рекомендаціі залучати громадськість та ширше використовувати зарубіжний досвід. The activity of law-enforcement bodies in the prevention of verbal aggressive crime is considered. Recommendations are given to involve the public and make wider use of foreign experience. Рассмотрена деятельность органов внутренних дел в предупреждении вербальной агрессивной преступности: профилактика, предотвращение и пресечение преступности. Предоставлены рекомендации привлекать общественность и шире использовать зарубежный опыт.

Опис

Храмцов, О. М. Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ / О. М. Храмцов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 6-9.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, вербальна агресивна злочинність, вербальная агрессивная преступность, verbal aggressive crime, попередження злочинності, предупреждение преступности, crime prevention, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис