Виховання колективізму в школі за cистемою А. С. Макаренка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. – Х.: ХНУВС, 2018. – с. 274-276.
Abstract
У статті розкрито традиції комунарського руху, який діє в сотій школі ім. А.С. Макаренка м. Харкова та його активну діяльність. Педагоги школи організовують і приймають активну участь разом з учнями школи. У ході співпраці формують почуття колективізму, чим зберігають традиції спадщини педагогічної діяльності великого педагога, продовжують виховувати підростаюче покоління, формують майбутніх громадян. The article reveals the traditions of the communal movement, which operates in the hundredth school of them. AS Makarenko of the city of Kharkiv and its active activity. The teachers of the school organize and take an active part together with the students of the school. In the course of cooperation, they form a sense of collectivism, preserve the traditions of the heritage of the pedagogical activity of the great teacher, continue to educate the younger generation, form future citizens. В статье раскрыто традиции коммунарского движения, действующего в сотой школе им. А.С. Макаренко г. Харькова и его активную деятельность. Педагоги школы организовуют и принимают активное участие вместе с учениками школы. В ходе сотрудничества формируют чувство коллективизма, чем сохраняют традиции наследия педагогической деятельности великого педагога, продолжают воспитывать подрастающее поколение, формируют будущих граждан.
Description
Червоний П. Д. Виховання колективізму в школі за cистемою А. С. Макаренка : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. – Х.: ХНУВС, 2018. – с. 274-276.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, школа, school, школа, Макаренко А. С., Makarenko A. S., виховання, education, воспитание, педагог, teacher, педагог, комунарський рух, communal movement, коммунарское движение, комісар, commissar, комиссар, стажист, trainee, стажер, колективна діяльність, collective activity, коллективная деятельность, комунарські традиції, communal traditions, коммунарские традиции
Citation