Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 36 - 41

Анотація

Аналізуються організаційно-правові проблеми формування і організації діяльності громадських формувань з охорони правопорядку . Анализируются организационно-правовые проблемы формирования и организации деятельности общественных формирований по охране правопорядка. Organizational and legal problems of formation and organization of activity of public formations on protection of a law and order are analyzed.

Опис

Музичук, О. М. Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку / О. М. Музичук // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 36 - 41

Ключові слова

боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, громадські формування, общественные формирования, охорона громадського порядку, охрана общественного порядка

Бібліографічний опис