Основні типи корупції в сучасному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 138-145

Анотація

Запропоновано типологізацію видів корупції. Проаналізовано основні типи корупції в сучасному світі.
The types of corruption are offered. The basic types of corruption in the modern world are analysed.
Предложена типологизация видов коррупции. Проанализированы основные типы коррупции в современном мире.

Опис

Кушнарьов, І. В. Основні типи корупції в сучасному світі / І. В. Кушнарьов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 138-145.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корупція, коррупция, corruption, види корупції, виды коррупции

Бібліографічний опис