Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 79-89

Анотація

Розглянуто особливості конституційно-правового регулювання права на страйк в Україні та зарубіжних державах. Проаналізовано національне та іноземне законодавство з даного питання, на основі чого надано ряд пропозицій, що мають знайти своє відображення у майбутньому Трудовому кодексі України.
Peculiarities of the constitutional and legal regulation of the right to strike have been considered Ukraine and foreign countries. National and foreign legislation on this issue has been analyzed, based on which a number of proposals have been made that should be reflected in the future Labor Code of Ukraine.
Рассмотрены особенности конституционно-правового регулирования права на забастовку в Украине и зарубежных государствах. Проанализировано национальное и иностранное законодательство по данному вопросу, на основе чего представлен ряд предложений, которые должны найти свое отражение в будущем Трудовом кодексе Украины.

Опис

Ключові слова

конституційно-правове регулювання, страйк, право на страйк, працівник, Трудовий кодекс України, constitutional and legal regulation, strike, right to strike, employee, Labor Code of Ukraine, конституционно-правовое регулирование, забастовка, право на забастовку, работник, Трудовой кодекс Украины

Бібліографічний опис

Коломоєць, Ю. О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід / Коломоєць Ю. О. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 79-89.