Чинники стабілізації валютного курсу гривні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 273-276

Анотація

Розглянуто чинники стабілізації курсу гривні у контексті їх поділу на макроекономічні та інституційно-правові. Наголошено, що для стабілізації валютного курсу гривні необхідно розробити державну цільову програму, яка б консолідувала зусилля законодавців, економічного блоку уряду, Національного банку України, а також правоохоронних органів.
The factors of stabilization of the hryvnia exchange rate are considered in the context of their division into macroeconomic and institutional and legal ones. It was emphasized that in order to stabilize the exchange rate of the hryvnia, it is necessary to develop a state target program that would consolidate the efforts of legislators, the economic bloc of the government, the National Bank of Ukraine, as well as law enforcement agencies.
Рассмотрены факторы стабилизации курса гривны в контексте разделения их на макроэкономические и институционально-правовые. Отмечено, что для стабилизации валютного курса гривны необходимо разработать государственную целевую программу, которая консолидировала бы усилия законодателей, экономического блока правительства, Национального банка Украины, а также правоохранительных органов.

Опис

Сапич, В. І. Чинники стабілізації валютного курсу гривні / В. І. Сапич, Н. М. Сапич // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 273-276.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, курс гривні, валютний курс гривні, hryvnia exchange rate, валютный курс гривны, чинники стабілізації курсу гривні, factors of hryvnia exchange rate stabilization, факторы стабилизации курса гривны

Бібліографічний опис