Гендерні особливості під час навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.). – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 329-331

Анотація

Зазначено, що вивчення гендерних особливостей під час навчального процесу в вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання є важливим кроком до створення більш рівних та сприятливих умов для навчання та розвитку, до зменшення ризику гендерної дискримінації та насильства в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
It is noted that the study of gender features during the educational process in higher education institutions with specific learning conditions is an important step to create more equal and favorable conditions for learning and development, to reduce the risk of gender discrimination and violence in higher education institutions with specific learning conditions.
Отмечено, что изучение гендерных особенностей во время учебного процесса в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения является важным шагом к созданию более равных и благоприятных условий для обучения и развития, уменьшению риска гендерной дискриминации и насилию в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения.

Опис

Ключові слова

Україна, ґендер, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Ukraine, Украина, гендер, gender, higher education institution with specific conditions of learning, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. Гендерні особливості під час навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / Данііл Зінченко // Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 329-331.