Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 79-86

Анотація

На основі аналізу нормативно-правових актів визначено правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні як однієї з форм участі громадськості в забезпеченні громадського порядку. On the basis of analysis of regulatory legal acts the legal beginnings of activity of public formations on public law enforcement in Ukraine are defined as to one of forms of participation of public in providing of public order. На основе анализа нормативно-правовых актов определены правовые начала деятельности общественных формирований по охране общественного порядка в Украине как одной из форм участия общественности в обеспечении общественного порядка.

Опис

Московець, В. І. Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні / В. І. Московець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 79-86.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадські формування, общественные формирования, public formations, охорона громадського порядку, охрана общественного порядка, public order protection, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис