Юридична природа правової позиції Конституційного Суду України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 19-20 січня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – С. 17-23.

Анотація

Досліджується юридична природа правової позиції Конституційного Суду України. Наголошується, що наведене у Законі України «Про Конституційний Суд України» визначення правових позицій не дає однозначного розуміння змістовного наповнення та цільового призначення правових позицій Конституційного Суду України, що зумовлює потребу їх додаткового наукового дослідження.
The legal nature of the legal position of the Constitutional Court of Ukraine is investigated. It is noted that the definition of legal positions given in the Law of Ukraine «On the Constitutional Court of Ukraine» does not provide an unambiguous understanding of the substantive content and purpose of the legal positions of the CCU, which necessitates their additional scientific research.
Исследуется юридическая природа правовой позиции Конституционного Суда Украины. Отмечается, что приведенное в Законе Украины «О Конституционном Суде Украины» определение правовых позиций не дает однозначного понимания содержательного наполнения и целевого назначения правовых позиций Конституционного Суда Украины, что обусловливает необходимость их дополнительного научного исследования.

Опис

Бакумов О. С. Юридична природа правової позиції Конституційного Суду України / О. С. Бакумов // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 19-20 січня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – С. 17-23.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правова позиція, Конституційний Суд України, акти Конституційного Суду України, правовая позиция, Конституционный Суд Украины, акты Конституционного Суда Украины, Constitutional Court of Ukraine

Бібліографічний опис