Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 175-180

Анотація

Висвітлено проблеми провадження у кримінальних справах, що можуть бути закриті на підставі примирення сторін при застосуванні такого способу урегулювання конфліктів, як медіація, та запропоновано низку заходів щодо вдосконалення цієї процедури у кримінальному процесі України. Визначено етапи медіації та надано їх характеристику.
The problem of criminal proceedings that may be terminated on the basis of reconciliation in the application of this method of conflict resolution as mediation and ways to improve this procedure in the criminal process in Ukraine are worked out. The stages of mediation are defined and their characteristics are given.
Раскрыты проблемы производства по уголовным делам, которые могут быть прекращены на основании примирения сторон при применении такого способа урегулирования конфликтов, как медиация, и предложен ряд способов усовершенствования этой процедуры в уголовном процессе Украины. Определены этапы медиации и дана их характеристика.

Опис

Ключові слова

медіація, mediation, медиация, примирення сторін, reconciliation of the parties, примирение сторон, кримінальний процес, criminal procedure, уголовный процесс, закриття кримінальних справ, closure of criminal cases, закрытие уголовных дел

Бібліографічний опис

Соловйова-Полудніцина, О. Є. Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ / О. Є. Полудніцина // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 175-180.